วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมต้อนรับ ทีมงานรายการสารคดีคนไทยหัวใจเดียวกัน (ททบ 5) ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อเก็บบรรยากาศการเรียนการสอน ของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาและชาวบ้านในชุมชนที่มาเรียนมีรายได้เสริม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ให้เกิดรายได้ ต่อไปในอนาคต "วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น"
อ่านเพิ่มเติม