วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการเวทีติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมิติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม