วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมต้อนรับคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปาเสมัส รัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐกลันตัน เดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนยะลาและร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนร่วมกัน รายละเอียดความร่วมมือจะร่วมตกลงกันอีกครึ่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม