วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีรดน้ำศพบิดาของนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณ วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม