วันที่ 02 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คนเข้าชมการแสดงกิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ คอนเสิร์ต“12th YMO in Concert 2019 "เพราะเราคือพี่น้องกัน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูเพิ่มเติม