วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้การต้อนรับ นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลาและตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม