วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ช่วง 2 โดยมีนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้แทนข้าราชการครูในคณะอนุกรรมการวิชาการ และประธานหลักสูตรทั้ง 8 สาขาวิชา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น3 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม