วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ซึ่งถือสำคัญในการนำพาวิทยาลัยชุมชนยะลาของเราไปสู่เป้าหมายเเละความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว^^