วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมต้อนรับพลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อปรึกษาหารือแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ในปี 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม