ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มารายงานตัว ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เวลา 13.00น. ในวันเดียวกัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม