เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมแนะแนว วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวสัญจรหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในส่วนช่วงบ่าย ทีมแนะแนว และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อทุนการศึกษา Ycc CHARITY RUN 2020 บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม