วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายวรัญญู แก้วทอง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อ่านเพิ่มเติม