ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ปีการศึกษา2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัยชุมชนยะลา