วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการครูและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการรับมือ COVID-19 ตลอดจนหาแนวทางการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม