เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดย คุณสันติ แต้พาณิช ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน /การผลิตคลิปสั้น อย่างไร ให้โดนใจ เทคนิคการถ่ายภาพผ่านมือถือ โดยคุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข้าวภาคใต้ Thai PBS /เทคนิคการตัดต่อการผลิตและการผลิตเรื่องสั้น โดยนายลุกมาน สามะ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ Thai PBS หลังจากนั้นให้เยาวชนจับกลุ่มลงพื้นที่ นำเสนอการขับเคลื่อนชุดความรู้โครงการอนุรักษ์สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” ในกลุ่มของตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา”

อ่านเพิ่มเติม1

อ่านเพิ่มเติม2