วันที่ 16 มีนาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดวาลุการามตำบล ยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม