วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยสำนักวิชาการ และนายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย ร่วมโครงการบันทึกข้อตกลง (MOU) และพบปะผู้นำสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อ่านเพิ่มเติม