วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 

อ่านเพิ่มเติม