วันที่ 18 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลา ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ห้องประชุมและบริเวณพื้นที่ทำงาน ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งภายในสำนักงาน รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
อ่านเพิ่ม