วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
นำโดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการสอนออนไลน์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโคลิค-19

อ่านเพิ่ม