วันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมหัวงานและบุคลากรงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริการสังคมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อประสานงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จึงเห็นสำควรให้มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงานมีความสะอาด พร้อมทั้งยังมีมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ จากตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น บริการสเปรย์ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาดฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดของแม่บ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้วมือและบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำ ตลอดจนในห้องทำงานให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งก่อนและหลังการทำงาน สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่ม