ห่างกันสักพัก เว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยง
ยืน-นั่ง ห่างกัน/ไม่อยู่ในที่ชุมชน/รักษาความสะอาด
ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน #ห่างกันสักพัก #เพราะรักถึงต้องห่าง #stop #covid19