ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่ทัน!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวก ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

#ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนยะลา #โควิดเราต้องรอด