นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา  ลงพื้นที่เขตอำเภอในจังหวัดยะลาและในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาอาศัยอยู่ โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2563 เพื่อส่งมอบ “ถุงน้ำใจ”ชุดอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น  จำนวน 36 ครัวเรือน  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่มีความยากจนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งหมู่บ้านถูกสั่งปิดทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัว
# แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัยที่สุดไปด้วยกัน #ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม