📢 ข่าวดี❗️❗️❗️
สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
👩‍🎓สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2563 👨‍🎓
👩‍💻สมัครด้วยตนเองได้ที่ eduservice.yru.ac.th/apphome

🚩สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
✅ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
✅ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
✅ สาขาวิชาการจัดการ
✅ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
✅ สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)

***สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย)
สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

#ค่าเทอมของแต่ละสาขาวิชา👩‍🎓
📚 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
📚 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
📚 สาขาวิชาการจัดการ
📚 สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (การศึกษาปฐมวัย
💶 ค่าเทอม 9,500 บาท/ต่อเทอม🎒

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 9,500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 10,500 บาท

📚 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าเทอม 10,000 บาท/ต่อเทอม

*** หมายเหตุสิ่งที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวของสาขาดังกล่าว
1.ค่าเทอม 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
# รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,000 บาท

🕵️‍♀️รายละเอียดการรับสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
1.ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=609
2.ประกาศเปิดรับเพิ่มสาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=610