วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าประชุมโดยทุกท่านสวมใส่ "หน้ากากอนามัย" นั่งเว้นระยะห่าง กระจายบุคลากรเป็น 2 ห้องในการประชุม โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ประชุมผ่านออนไลน์ เพื่อลดความใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกัน "โควิด-19"

อ่านเพิ่มเติม