วชช.ยะลาจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2563

สแกนคิวอาร์โค้ดเรียนปรับพื้นฐานการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาสามารถดูตารางเรียน และรับทราบรายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเข้ากลุ่ม Line ตามสาขา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม