วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกนำสมัย (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละออง) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ้งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากกันละอองและฉากป้องกันโรคโควิด-19 ได้และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นำไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม