📢ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่า วชช.ยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
📚มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 📣ครั้งที่ 3📣
ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ กศ.บป.รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้

💻สาขาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1.การพัฒนาชุมชน รับจำนวน 18 คน
2.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 18 คน
👉🏻กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน สาขาวิชาที่เปิดดูจากเอกสารประกอบที่อยู่ในลิงค์ด้านล่างนี้
👩‍🎓ภาคกศ.บป.
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=629
👩‍🎓 การสมัคร
- ภาคกศ.บป. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome
สอบถามเพิ่มเติมโทร 073-216-649

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ