วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีหล่อเทียนให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาสืบต่อไป ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม