ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563

การสมัครเข้ารับการสรรหา ทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

                ช่องทางที่ 1 สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th
และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา www.ycc.ac.th (ในวันและเวลาราชการ)

 ***สถานที่ยื่นใบสมัคร***

1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-280-0091 ต่อ 4140 โทรสาร 02-280-4162

1.2 วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่ 2 ถนนสุขยางค์ 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-216-646-7 โทรสาร 073-216-648

                ช่องทางที่ 2  สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนยะลา www.ycc.ac.th และยื่นการสมัครได้ทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
***ทั้งนี้การยื่นสมัครทาง E-Mail ต้องอยู่ในระหว่างช่วงวันที่รับสมัคร***

ดาวน์โหลดรายละเอียดดังลิงค์ http://www.iccs.ac.th/recruitment_inside.php?jobs_id=121

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ