วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้นที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม