วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการรับ และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามหลัก Social Distancing

อ่านเพิ่มเติม