วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ 1บ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายอาสมิง มะแซ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นางโนรฮีดายะห์ ยะโกะ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู (ชุมชนบ้านเฆาะ) เพื่อเยี่ยมกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์อาหารขนมพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ : ขนมเบเกอรี่ โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ : การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 ,29-30 มิถุนายน 2563 และ 1-2 กรกฎาคม 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม