วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการผลิตกระเป๋าพื้นฐาน และหลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ขนมโดนัทสอดไส้ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา นายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนยะลา นางผลิตา แก้วศรีดำ นางสาวคณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวสุนันทา แก้วสามเขียว เจ้าหน้าที่งานวัดผลวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาวนิมินทรา มินทราศักดิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว นางสาวต่วนลียานา โต๊ะนิแต ผู้ประกอบการธุรกิจร้านโซร์ลียา นางสือมะ เจ๊ะแต ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าผ้าต่อด้วยมือ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วม โดยจัดประชุมโครงการฯดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอแนะ วิเคราะห์รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริการวิชาการด้านอาชีพและหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม