บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดยะลา ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
“ผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย มาร่วมใส่ผ้าไทยกันนะคะ ”