วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผศ.สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน รุ่นที่1/2563 พร้อมทั้งชมผลงานการตัดเย็บและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนยะลาหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอด ให้มีทักษะและฝีมือต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม