วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดโครงการโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายวรัญญู แก้วทอง ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง นักศึกษาทุน กสศ.รุ่นที่1 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโกมลคีมทอง อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรบครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำโครงการเปิดโลกอาสา แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การสันทนาการเชื่อมสัมพันธ์ เปิดโลกอาสาหาแรงบันดาลใจ แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางการคิด/เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุน กสศ.ได้ตระหนักถึงปัญหาสังคม มีจิตอาสา สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะไปช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี รองเท้า และสถานที่ในร่ม