วันที่27 กันยายน2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอบรมการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเรียนออนไลน์

วันที่27 กันยายน2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กดลิ้งด้านล่างครับ

https://forms.gle/aaU3CFuKGx18iPfp8