ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเรียนออนไลน์

วันที่27 กันยายน2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กดลิ้งด้านล่างครับ

https://forms.gle/aaU3CFuKGx18iPfp8