วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายสุริยา หนูหมาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยชุมชนยะลา และอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม