วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 10/2563

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และตารางในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "e ผศ.สน เลขาบุการสภาว นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ"