วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เพื่อร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา
สืบเนื่องด้วยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีการสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพกิจกรรมการทำชาชักลีลา ให้แก่นักเรียน จนเกิดการขยายผลในการจัดตั้งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มชาชักในนาม “คุรุชนคาเฟ่” ภายในโรงเรียนทำให้เกิดการสร้างรายได้ภาคการศึกษาละหลายหมื่นบาท ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนยะลาได้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำบัญชีต้นทุน และการบริหารจัดการรายได้ ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว มีการแบ่งเงินปันผลแก่สมาชิก และมีการจัดสรรเงินมาเป็นทุนการศึกษา และทุนประกอบการคืนสู่โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม