วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563  โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, แว่นกันแดดในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "วารสารข่าว วชช.ยะลา วชช วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผิ้ง ชั้น อาคารเรียน ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ป็นป ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอ มนูญทวี นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นายจรัส เรืองแก้ว นางสุนันทา เสรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ ครั้งที่ 12/2563 ในครั้งนี้ iin Tiiis พัฒนาคน พัฒนาท้องถิน จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่2ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร.0-7321-6646..7"