วันที่ 28 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินสมรรถนะเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม