วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลายะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางภรณี เลื่องอรุณ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นายจรัส เรืองแก้ว นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้
อ่านเพิ่ม