📣ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 📚 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์ มาสมัครเรียน วชช.ยะลากันนะคะ ประหยัด ใกล้บ้าน ตอบโจทย์คนทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.ยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 2564
ระเบียบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา