วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          จากการจัดโครงการในครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกคนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความเข้าใจ และรับปากพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป