วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมชุดสนุกปลูก "ปลูกดิน - ปลูกน้ำ" โดยมีนายศิริศักดิ์ บางัสสาเร๊าะ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และนายกามาล อับดุลเลาะ เจ้าของอิหซานฟาร์มยะลา ผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม