วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และคณะทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสรุปผลการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม