วันที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกการรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทีมงานแนะแนว วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเชิงรุกหลักสูตรอนุปริญญา และประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม